top of page
  • White Vimeo Icon
  • White YouTube Icon
  • White Facebook Icon
  • White Instagram Icon
  • White Twitter Icon

Cookiebeleid

Als uw website bijvoorbeeld persoonlijke informatie bijhoudt door het gebruik van cookies of vergelijkbare technologieën, dient u dit duidelijk te maken aan uw sitebezoekers. Wees duidelijk over de trackingtools (bv. cookies, flashcookies, webbakens, etc.) die uw website gebruikt, welke persoonlijke informatie er wordt verzameld en waarvoor deze wordt gebruikt.

Het is belangrijk om op te merken dat diensten van derden, zoals Google Analytics of andere applicaties die worden aangeboden via Wix, die cookies plaatsen of andere trackingtechnologieën gebruiken via de diensten van Wix, hun eigen beleid kunnen hebben met betrekking tot hoe ze informatie verzamelen en opslaan. Omdat dit externe diensten betreft vallen dergelijke handelswijzen niet onder het privacybeleid van Wix.

In dit ondersteunende artikel krijgt u meer informatie over cookies en uw Wix-site

De uitleg en informatie die hierin wordt gegeven betreffen echter enkel uitleg, informatie en voorbeelden in algemene zin. U dient dit artikel niet te interpreteren als juridisch advies of als aanbevelingen omtrent hetgeen u daadwerkelijk zou moeten doen. We raden u aan juridisch advies in te winnen voor het verkrijgen van inzicht en om u te helpen bij het opstellen van uw cookiebeleid.

 🚀 Partners in Purpose

We are builders, investors, and believers in this exciting new wave of the Internet. We understand board rooms, organizational strategy, and how to make things happen 👉 We help you to stay ahead of the curve.

bottom of page